Angyalok blogja

Vissza a főoldalra .

Oldal megjelenítése: 5/14. Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Név: Mondandó:
Név: Haniel arkangyal
em01

Úti imádság

Uram, Jézus, járj előttem,
ha lankadok, állj mögöttem,
Pajzsomként lebegj fölöttem,
jobbról, balról segíts engem.
Mindig téged keresselek,
mindig találkozzam veled,
minden léptemben szüntelen
te, csak te jöjj szembe velem.
Te légy szavam a nyelvemen,
más szavával te szólj nekem.
Minden egyes pillantásom
mindenkiben téged lásson.
Te légy utam az utamban,
utam végén a jutalmam...
Ámen.

Szent Patrik
Beküldve: November 26, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Camael arkangyal
bolcs001

Oh, kisded Jézusom, Hozzád folyamodom,
és Szűzanyád által esdve fohászkodom.
Ezen szükségemben segíts meg engemet,
Mert hiszen hatalmas segítő szent kezed.
Minden reményemet Tebeléd helyezem,
Engedd, hogy kegyelmet találjak Szíveden,
Szeretlek Tégedet szívemből, lelkemből,
Szabadíts meg kérlek, engem bűneimtől.
Fogadom, hogy Téged soha meg nem bántalak,
S teljes életemben Téged hűn szolgállak,
Felajánlom Neked testemet, lelkemet,
Szent szolgálatodba fogadj be engemet.
Szívesen viselem érted keresztemet,
Ki mindhalálig szerettél engemet.
Szeretem éretted felebarátomat,
Amint parancsolod, mint önmagamat,
Oh, kisded Jézusom, borulva imádlak
S hatalmas voltodért Téged szívből áldalak..
Szabadíts meg engem ezen szükségemből,
Hogy hálát zenghessek Tenéked lelkemből.
Ámen
Beküldve: November 17, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Metatron arkangyal
b3

Adventi ima (Szeretetért)

Uram, töltsd el a szívünket szereteteddel,
ahogy felfedted nekünk egy angyal által
Fiad születését, aki keresztül vezet minket
a szenvedésen és a feltámadás dicsőségén.
Ő él és uralkodik Veled, mindörökkön örökké.
Ámen.
Beküldve: November 12, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Gábriel arkangyal
w348

Szent Imre herceg imája

Úristen, te az egész világ
gondviselője vagy.
Te adsz erőt a gyönge embernek,
a te kezedben van a fejedelmek lelke.
Te hatalmasabb vagy minden
földi királynál.

Tégy velem tetszésed szerint!
Ámen
Beküldve: November 5, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Rafael arkangyal
w912

Ima Szent Ritához

Szent Rita, Te részesültél abban a ritka kegyelemben, hogy kétségbeejtő helyzetekben különleges szószólónk és segítőnk legyél. Erős bizalommal kérlek jelen nagy szükségemben. Járj közben értem Isten előtt, Szent Rita!
Részesültél Urunk Jézus Krisztus szenvedésében. Közbenjárásod által eszközöld ki nekem, hogy az élet szenvedésein úrrá legyek és légy pártfogóm minden szükségemben.
Ámen.
Beküldve: October 28, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Mihály arkangyal
w911

Fohász

Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt kérek a hétköznapokhoz.
Taníts meg a kis lépések művészetére!

Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és forgatagában idejében rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és tapasztalatokat!
Segíts engem a helyes időbeosztásban!
Ámen
Beküldve: October 20, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Szeretet angyala
sm606

'A Lélek gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, hit, szerénység, önmegtartóztatás, tisztaság. Ha a Lélek szerint élünk, viselkedjünk is a Léleknek megfelelően. Galatáknak írt levél 5. fejezet 22.23a.25.
Beküldve: October 11, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Azrael arkangyal
sm625

Ha Mihály arkangyal védelmét szeretnéd élvezni, akkor azt az imát kell elmondanod, amit Mihály arkangyal diktált le egy médiumnak. Másold le az imát egy papírra és tedd a párnád alá, de minden este mondd el, mielőtt elaludnál. Fontos, hogy kék tintával írd a papírra az ima sorait:

Az Univerzum minden élőlénye, legyen az ember, állat vagy növény, a barátom, a testvérem és én így szeretem és tisztelem őket, ők pedig hasonlóan szeretnek engem. Kérem az angyalok égi közösségét és Mihály arkangyalt, hogy mindig mellettem őrködjenek, de vigyázzanak az emberiség minden tagjára, az Univerzum teljes egészére!
Kérem a védelmet magamra, a házamra, a családomra, a barátaimra, az ellenségeimre és mindazokra az emberekre és állatokra, akiket nem ismerek, akikkel ebben a leszületésemben, fizikai síkon nem találkoztam.
Kérlek, vágd el a tudatosságom által szőtt hálót és köteléket, amely gúzsba köt és félelem érzetét kelti bennem! Segíts, hogy a félelem érzését ne ismerjem, kellemes meleg biztonságérzet járja át a testem! …Forrás http://www.asztro-show.hu/
Beküldve: September 29, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Zadkiel arkangyal
sm696

Angyali útmutatás
Angyalod örömmel tudatja veled, a karmádat megoldottad, a karmikus leckét megtanultad, a múltból hozott adósságot törlesztetted. Sikeresen túlléptél életed legnagyobb és legnehezebb kihívásán, a szükséges tapasztalatokat is begyűjtötted. Minden feladattal természetesen még nem végeztél, és számtalan új ismeretet, tapasztalatot kell még begyűjtened, a megoldott karmikus leckéket természetesen többé nem fogod átélni. A szerencse kereke most feléd fordult, lehetőséget kapsz rá, hogy megvalósíthasd mindazt, amit igazán szeretnél. Hátra ugyan továbbra sem dőlhetsz, de a korábbihoz képest nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb időszak elé nézel.
Angyalod mindig melletted van, és hisz benned!
Beküldve: September 24, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Sariel arkangyal
ww7

Adj nekem, jóságos Jézusom
Téged megértő értelmet,
Téged átélő érzelmet,
Hozzád siető lelket,
Irántad buzgó bensőséget,
Rád bukkanó bölcsességet,
Téged felismerő világosságot,
Érted égő szeretetet,
Benned élő szívet,
Téged dicsérő tetteket,
a Te szavaidra hallgató fület,
a Te szépségedet szemlélő szemet,
a Te fönségedet magasztaló nyelvet,
Neked kedves életmódot,
a Tőled küldött bajokat elviselő békességet,
Hozzád vágyó hű kitartást,
és adj, Jézusom boldog halált!
Jutalmazz jelenléteddel,
fényes feltámadással, és az örökké boldog életben
add jutalmul magadat!
Ámen.
Beküldve: September 14, 2019
 

Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Magyar fordts: PHP Studio - Warner

Powered by PHP guestbook 1.41 from PHPJunkyard - Free PHP scripts