Angyalok blogja

Vissza a főoldalra .

Oldal megjelenítése: 4/14. Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Név: Mondandó:
Név: Camael arkangyal
bolcs001

Az angyalok világa érző világ. Olyan fénylények az angyalok oltalmat, segítséget, vezetést, védelmet, vigaszt nyújtanak, a kérő hívásunkra válaszolnak. Isten szerető gondolatai, angyalokat teremtenek körülöttünk. Az angyalok azért vannak itt, hogy segítsenek bennünket, különösen akkor, amikor a szándékunk az, hogy örömet és gyógyulást terjesszünk a világban. Kérhetsz magad köré annyi angyalt, amennyit csak akarsz.. Kérheted sejtépítő segítségüket, hogy újraépítsék sejtjeidet a hit erejével.
Fényként hatol a testedbe segítő angyalod, és melegség önti el a tested, ez az érzés egy gyógyító energia, amit a hit ereje vezérel a tudatodat erősíti. Fontos a megelőzés, és az egészséges életmód, de részévé válik az életünknek Istenbe vetett hitünk, és az angyalom segítsége.
Isten áldását kérem!
Testvérek, ha valóban megismertük a kereszt bűnbocsánatot adó titkát, és átéltük életformáló valóságát, megtisztító erejét, akkor számunkra is ez lesz a legfontosabb, az egyetlen kincs!
Mert mi is Jézus Krisztus drága szabadításából élünk, melyet szent vére által hozott meg a Golgotán, mely által Ő a mi életünknek is forrása, sziklaszilárd alapja lett! Ámen
Beküldve: March 16, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Metatron arkangyal
b3

Fohász Szűz Máriához


Ó Mária, mit adtál népünknek mindig is, bátorságban, erőben, lélekben, s nemes törekvésben ,
ami a népünk legjobbjaiban ragyogott,
ami az ifjú hősökben parázslón szikrázott,
ami mindannyiunkban szent lángokban lobogott,
azt hatalmas izzásban, fogd össze most!
S hagyd ebben az izzásban, mint pelyvát elhamvadni.
Hagyj egy nagy szándékkal áthatva minket,
áldozatul felajánlani az egész létünket, és ha ez lenne az utolsó szikránk, áldott legyen a neved ó Szűz anya!
S ha sötét mélyeken keresztül akarsz vezérelni, legyen! Elfogadom hittel és reménnyel amit nekem szántál! Csak hagyd e könyörgést szívedhez érni: gyalázatos tétovaságtól óvj most minket!
Kimerülni ne hagyd a bátor hősi szellemiséget,
hogy a végsőkig ebben a vad forgatagban,
holtjainkhoz méltók maradjunk valóban!
Add a lelkeknek, kik oly könnyen eltikkadnak,
az erős hitet, ami volt egykoron atyáinknak,
a nagy bizalmat, s a biztos győzelem tudatot,
melyek bátran törnek át mindent mi akadályozott,
melyek merik megfogni kezed a felhőkön tova,szilárd hittel, hogy minket el nem hagysz soha!
Áldás Szűzanya és gyermeke Jézus nevében mindörökké Ámen!
Beküldve: March 1, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Gábriel arkangyal
w348

Antoine de Saint- Exupéry: Fohász

Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak
erőt kérek a hétköznapokhoz.
Taníts meg a kis lépések művészetére!

Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és
forgatagában idejében rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és tapasztalatokat!
Segíts engem a helyes időbeosztásban!

Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági
sorrendjében, elsőrangú
vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez!
Erőt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy ne csak
átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem
a váratlan örömöket és magaslatokat!

Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie!
Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek,
kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó
ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk!

Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő
bátorsága és szeretete az igazság kimondásához!
Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások mondják meg nekünk.

Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit.
Kérlek, segíts, hogy tudjak várni!
Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a bátorságra.

Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb
és legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk!

Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban és
a megfelelő helyen – szavakkal vagy szavak nélkül – egy kis jóságot
közvetíthessek!

Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől!
Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van!
Taníts meg a kis lépések művészetére!
Ámen!
Beküldve: February 23, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Rafael arkangyal
w912

Ó, édes Istenem!
Hálát rebeg lelkem,
Hogy egész napon át
Úgy szerettél engem.
Bánom sok vétkemet,
Szent Fiadnak vére,
Mossa meg kegyesen
Szívemet fehérre!
Virrasszon felettem
Gondviselő szemed,
Kérlek, óvd az éjjel
Testemet, lelkemet.
Szűzanyám, s Őrangyal,
Legyetek énvelem,
Ha ti rám vigyáztok,
Nyugodt lesz éjjelem.
Ámen
Beküldve: February 16, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Mihály arkangyal
w911

Fohász

Isten és az angyalbirodalom szeret téged! Isten országában mindenki egyforma szeretetben él. Nincs gyűlölet, nincs irigység, nincs félelem. Olyannak lát téged az angyalod amilyen vagy önmagad valójában. Isten ártatlan és tökéletes gyermekeként. Ne térj le erről az útról! Tiszteld a másik embertársad! Ha ilyen szeretetben élsz, angyali energiát kapsz angyalodtól. Angyalod tudja, hogy néha követhetsz el apró hibákat, de akkor lelkiismereted formájában szól hozzád. Lásd magadat is és másokat is az angyalok szemével, és egy gyönyörű világot fogsz találni magad körül. Így érzed a lelked mélyén, hogy angyal és áldás vagy a világra.
Ámen!
Beküldve: February 6, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Szeretet angyala
sm606

Összegezve az angyalokat, akik fentről néznek ránk, segíteni szeretnének életünk alakulásában, de a nagyobb döntésekben és tettekben nem tudnak beleszólni. Láthatatlan támogatást nyújtanak, de közben nagyon fontos és hatalmas ez az energia, amivel minket túljuttatnak a nehezebb időszakokon. Az ember számára természetes dolog, hogy van levegő, van víz, van termőföld. A valóságban Isten teremtő ereje kellett hozzá, ami pénzben nem mérhető fel, és nem kért cserébe semmit, csak annyit, hogy vigyázz rá, és az angyali figyelmeztetések segítenek abban, hogy megértsd Isten szavait. Ezt át kell élnünk, és meg kell tapasztalnunk, hogy megtudd milyen hatalmas erő maga a Teremtő erő. A hitet megszerezni nem könnyű, de kitartással odaadással és szertetettel valamint nyíltsággal bármit el lehet érni.
Az időt ingyen kapod, de valójában felbecsülhetetlen értékű. Nem birtokolhatod, de kihasználhatod. Nem tarthatod meg, de eltöltheted. S ha egyszer elvesztegetted, bizony soha többé nem kaphatod vissza azokat a perceket.. Angyali életed legszebb része, hogy segíthess másokon. Angyali cselekedetként élheted napjaid. Így áldassék meg a napod!

Ámen!
Beküldve: February 2, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Azrael arkangyal
sm625

Időnként fellobban bennünk egy csodálatos késztetés, hogy Megváltó Urunkat szolgáljuk, csodáljuk. Olyankor tisztán értjük, sőt érezzük is Isten irántunk való szeretetét. Fellángolásunkban igaz szívvel beszélünk hozzá, gyermeki őszinteséggel hisszük, és tudjuk, hogy ez az érzelem Isten iránt egészséges. Tudjuk, hogy mindent Istennek és az Angyalainak köszönhetünk. Maga a Föld Isten ajándéka, ebben a tudatban élve tiszteljük és szeretjük őt a Teremtőt. Sokszor megszólal az Úr bennünk, és azt mondja:
-Vigyázz rá gyermekem! Neked nincs más dolgod az életben, csak vigyázz a Föld kincseire!! Kincsként őrizd! Maga a Föld legyen minden vagyonod, oszd szét a szegények közt, és őrizzétek szeretettel! Kincsed legyen a mennyekben, a földön a boldogság várjon rád. Bizonyságtételemnek egyetlen célja, hogy most egy kis időt adjunk magunknak arra, hogy eljusson a tudatunkig Krisztus szava és szembesüljünk azzal a kettősségünkkel, hogy fellobbanunk és lelkesedünk Jézusért, ugyanakkor nem követjük Őt, akkor fordítsd vissza lelked az Úr felé, és dobd el javaidat, ha az káros a Földnek, mert a Mennyek földje pokollá válhat.
Ámen!
Beküldve: January 26, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Zadkiel arkangyal
sm696

Velem voltál jó Szűzanyám,
Fájdalomban vigasztaltál,
Átkaroltál, rám hajoltál.
Éjjel-nappal erőt adtál.
Te voltál a menedékem,
Fájdalomban segítségem,
Szent Fiadat kérted szépen, adja vissza egészségem.
Óh Szűzanyám állj mellettem,
A kezemet ne engedd el,
Kétségbe ne hagyj,
A szívembe békességet adj.
S ha eljön az óra,
Hogy indulok a nagy útra,
Térden állva leborulva,
Szent Fiadat magasztalva
Sóhajtom ki lelkemet, Szűzanyám, hogy Veled legyek.

Ámen
Beküldve: January 18, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Sariel arkangyal
ww7

Látogatóban Istennél

Álmomban látogatóban jártam Istennél. Bekopogtam, hogy beszélgetni szeretnék vele, ha van rám ideje. Az Úr elmosolyodott és így válaszolt:
- Az én időm végtelen, mindenre jut belőle, mindig van időm.
- Mire vagy kíváncsi?
- Az érdekelne, mit tartasz a legfurcsábbnak az emberekben?
- Azt, hogy nem szeretnek gyerekek lenni, siettetik a felnőtté válást, majd visszavágyódnak a gyermekkorba.
- Azt, hogy akár az egészségüket is feláldozzák, hogy sok pénzük legyen, majd rengeteg pénzt költenek rá, hogy visszanyerjék egészségüket.
- Azt, hogy izgatottan lesik a jövőt, hogy megfeledkeznek a jelenről, így aztán nemhogy a jövőt, de a jelent sem élik meg.
- Azt, hogy úgy élnek, mintha sose halnának meg és úgy halnak meg, mintha sose éltek volna.
- Tanulják meg, hogy senkiből nem lehet erővel kicsikarni a szeretetet. Hagyni kell, hogy szerethessenek. Nem az a legértékesebb, hogy mit szeretnénk az életben, hanem az, hogy kik állnak mellettünk.
- Tanulják meg, hogy nem célszerű másokhoz mérni magunkat, saját magukhoz képest legyünk elbírálhatóak. Fogadják el, hogy nem az a gazdag, akinek a legtöbbje van, hanem az, akinek a legkevesebbre van szüksége.
- Tanulják meg, hogy csak néhány másodperc kell ahhoz, hogy mély sebeket ejtsünk azokon, akiket szeretünk, ám sok-sok év kell ahhoz, hogy ezek begyógyuljanak. A megbocsátást a megbocsátás gyakorlásának útján kell megtanulni. El kell fogadni, hogy vannak olyanok, akik mélyen éreznek, de nem tanulták meg kimutatni érzelmeiket. Meg kell tanulni, hogy bármit lehet pénzen venni, csak boldogságot nem. Két ember nézheti ugyanazt a dolgot, és mégis két másféle dolgot látnak.

Meg kell tanulni, hogy az az igazi barát, aki mindent tud rólunk és mégis szeret. Nem mindig elég, ha mások megbocsátanak, meg kell bocsátanunk magunknak is.

Búcsúzásnál megköszöntem szavait, Ő pedig így válaszolt:
- Az emberek elfelejtik mit mondtál, mit csináltál. De arra mindig emlékezni fognak, hogy érzéseket ébresztettél bennük.

Isten szavait hallgatva az angyalok körülötte mind nagyokat bólogattak és helyeselték Isten szavait!
- Gondold át, és járj helyes úton!- Szólt Isten és az utamra engedett.
Beküldve: January 12, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Uriel arkangyal
w913

SZENT ÁGOSTON
(A jászolban fekszik...)

A jászolban fekszik,
de a világot tartja fenn;
emlőkből táplálkozik,
de az angyalokat táplálja;
pólyába takarják,
de halhatatlansággal
ruház fel bennünket;
tejjel tartják,
de imádás hódol neki;
nem talál helyet a szálláson,
de templomot épít magának
a hívők szívében;
hogy ugyanis erős legyen a gyöngeség,
gyönge lett az erősség.
Beküldve: December 11, 2019
 

Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Magyar fordts: PHP Studio - Warner

Powered by PHP guestbook 1.41 from PHPJunkyard - Free PHP scripts