Angyalok blogja

Vissza a főoldalra .

Oldal megjelenítése: 2/14. Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Név: Mondandó:
Név: Gábriel arkangyal
w348

Amikor éjszakai pihenőre térsz, köszönd meg hálás szívvel Istennek, hogy egész nap veled volt!
Beküldve: July 15, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Rafael arkangyal
w912

Magnificat
Mária ezekkel a szavakkal közli, hogy Jézussal várandós. Ez az ének Lukács evangéliumában az 1,46-55 számú versekben található.


Magasztalja lelkem az Urat,
és szívem ujjong üdvözítő Istenemben.
Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát:
Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek,
mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas:
ő, akit Szentnek hívunk.
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
Csodát művelt erős karjával:
a kevélykedőket széjjelszórta, hatalmasokat elűzött trónjukról,
kicsinyeket pedig felmagasztalt;
az éhezőket minden jóval betölti,
a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
Gondjába vette gyermekét, Izraelt:
megemlékezett irgalmáról,
melyet atyáinknak hajdan megígért,
Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké.

Ámen.
Beküldve: July 11, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Mihály arkangyal
w911

Legyen Isten neve és formája a társad, a védelmeződ és a vezetőd, a nap minden nehéz pillanatában.
Beküldve: July 5, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Szeretet angyala
sm606

Áldás Őrangyalodtól

Kezet nyújtja és felemel ha elesel

Átölel mikor könnyezel

Ha egyedül érzed magad melletted ül,

Hallgat veled

Bárhova megy, hűen követ

Sikereidet ünnepli veled

Figyel és óv téged

Boldog ha segíthet

Körülötted lévők arcán látod kedves mosolyát

Nyisd ki szíved s érezd, mennyire szeret.

Őrangyalod vigyáz Terád.
Beküldve: June 29, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Azrael arkangyal
sm625

Isten jelenléte a csendben érezhető meg.
Beküldve: June 24, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Zadkiel arkangyal
sm696

Soha nem az számít, hogy milyen módon lépünk kapcsolatba az angyalokkal, hanem az, hogy egyáltalán kapcsolatba lépünk velük, és hisszük az angyalok jelenlétét.
Jusson mindig eszünkbe: az angyalok nem avatkozhatnak engedély nélkül életünkbe. Ez alól csak az jelent kivételt, ha életveszélybe kerülünk, és még nem jött el a távozásunk ideje. Az angyalok hatalmas fénnyel árasztják el elménket és szívünket. Arra emlékeztetnek bennünket, hogy az összes kellemetlenség ellenére végül minden rendben lesz körülöttünk. Az angyali jelenlétet kísérő feltétel nélküli szeretet intenzitása gyakran azonnali gyógyuláshoz vezet. Az angyalok abban is nagy segítségünkre vannak, hogy éjszakáink pihentetők legyenek. Igyekeznek alvás közben gyógyítani bennünket, mert tudatunk ilyenkor jóval nyitottabb. Bármelyik angyalt, vagy arkangyalt behívhatjuk álmunkba, és megkérhetjük őket, hogy amíg mi alszunk, tisztítsanak meg minden testi és érzelmi mocsoktól. Szinte biztos, hogy reggel nem fogunk emlékezni az álmunkra, de biztosan fogjuk tudni, hogy benne voltak, segítettek abban, hogy jobban érezzük magunkat, gyógyult lelkiállapotba kerüljünk.
Világunk csodákkal jött létre, ennek a része az angyalok által létrehozott világ.
Beküldve: June 16, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Sariel arkangyal
ww7

Isteni szeretet

Az Isten általi szeretet nem ismeri a félelmet, ezért nincs szükség arra, hogy hamisságra támaszkodjon. Jézus, Isten fia hirdette az egyszerű, igaz szeretettel teljes hit meggyőző erejét.
A benned lévő szeretet helyes útját járod a hit erejével, amit Jézus tanított szerte a világon.

Ha valaki fontos számodra, akkor nincs olyan kifogás mely megállná a helyét, hogy nem érsz rá időt szakítani. Minden perc mellyel az idő szalad csak szakadékot képez emberek között, ha nem figyelnek egymásra, és nem szánnak időt arra, hogy a másikkal mi van, merre tart. Ha nem fontos neked valaki, akkor nem érdekel, hogyan él, mit gondol, és mi történik vele, csak kifogásokat keresel arra, hogy mellőzd életedből, és az utolsó helyre helyezed a fontossági sorrendedben. Ne akkor legyen fontos valaki számodra, ha Te magad ezt a fontossági sorrendet átalakítottad, és érdekektől vezérelve tartod csak fontosnak a másikat. A legnagyobb barátságok úgy születnek, hogy érdek nem húzódik meg a háttérben. Az egyszerű világkép amit közösen fedeztek fel, a hit és a szeretet jegyében, ez az Isteni szeretet.
Beküldve: June 10, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Uriel arkangyal
w913

A szeretet a boldogság kulcsa.


Ha te is egy kis melegséget érzel a szívedben,
Tudd,hogy egy angyal van ott a közelben.
Ő lopta szívedbe a napsugár melegét,
Lábad elé szórja a csillagok fényét.

Ha ismernéd Isten ajándékát!
Az imádság csodája éppen itt mutatkozik meg, a kutaknál, melyekhez jövünk, hogy a vizünket keressük: itt jön Krisztus minden ember elé, Ő az első, aki minket keres és inni kér. Jézus szomjazik, kérése a ránk vágyódó Isten mélységeiből jön. Az imádság, akár tudjuk, akár nem, Isten szomjúságának és a mi Isten utáni szomjúságunknak a találkozása.

Eszméje rendet teremt a világban. Elnyomja a gonosz árnyékát, és tiszta elmével, hittel gondoskodik rólunk. Egy mindenható Isten erejével, egy megváltó Jézus Krisztus nevében,
a Szeplőtelen Szűz közbenjárása által minden tisztátalan léleknek, minden engem zaklató jelenlétnek elrendelt és parancsolva legyen, hogy azonnal hagyjanak el, végleg távozzanak, Szent Mihály arkangyal, Szent Gábriel, Szent Rafael és őrangyalaink által megszentelve,
Legszentebb Szeplőtelen Szűz Anyánk áldásával, erősödjön hitünk.

Ámen
Beküldve: May 29, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Haniel arkangyal
em01

SZENT BERNÁT IMÁJA

Legkegyesebb Szűzanya Mária! Sohasem hallotta még senki, hogy Te gyámoltalanul magára hagytad azt, aki oltalmad alá folyamodott, segítségedért esdekelt, vagy szószolásodat kérte. Én is hasonló bizalomtól lelkesítve sietek Hozzád, Szüzek Szent Szüze! Hozzád jövök Anyám, és mint szegény bűnös, sóhajtozva lábadhoz borulok. Ne vesd meg szavaimat Örök Igének Szent Anyja, hanem hallgasd meg kegyelmesen.
Ámen.
Beküldve: May 24, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Camael arkangyal
bolcs001

Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát.


Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes!

Az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között,

és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja,

imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján! Ámen.


Íme, az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint!


Üdvözlégy Mária ...


És az ige testté lőn, és miköztünk lakozék.

Üdvözlégy Mária ...

Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja!

Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy mi, akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk! Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
Beküldve: May 19, 2020
 

Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Magyar fordts: PHP Studio - Warner

Powered by PHP guestbook 1.41 from PHPJunkyard - Free PHP scripts