Angyalok blogja

Vissza a főoldalra .

Oldal megjelenítése: 13/14. Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Név: Mondandó:
Név: Szeretet angyala
sm606

Mindig válaszd azt,ami örömmel és szeretettel tölti ki szíved.
Ami a napfény melegét hozza lelkedbe.
Tetteid tudatosak
és szeretetteljesek legyenek,
ami neked is,és másoknak is
meghozzák a boldogságot.
Áldás.
Szeretet és a Fény nevében
Beküldve: September 19, 2018
 
Név: Mondandó:
Név: Haniel arkangyal
em01

Milyen egy földi angyal?
Földi angyalként születni, áldás. Különleges világot teremt maga körül egy földi angyal. Ez az ember legyen az nő, vagy férfi képében Isten áldásával él a Földön. Értelmi szintje kimagaslóan különleges.
A földi angyalok születésük pillanatában égi energiákat kapnak. Az angyalenergiának nemcsak értelmük és akaratuk van, hanem nagyon gazdag mély érzelemvilággal is rendelkeznek ezek az emberek, ezért hívjuk angyalenergiának. Isten szabad akaratot adott az angyalainak, hogy erőt és értelmet adjanak a világnak. Az ember megítélhető kiválasztott világának köszönhetően, sokszor megjelenik angyala, hogy gyógyítsa, segítse életútja folyamán vigyázza lépteit. Ilyen különleges világot alkot körülöttünk angyalunk.
Beküldve: September 16, 2018
 
Név: Mondandó:
Név: Metatron arkangyal
b3

Az angyalok által birtokolt tudás korlátolt, mivel ők is teremtmények. Ez azt jelenti, hogy nem tudnak mindent, amit Isten tud (Máté 24:36). Úgy tűnik azonban, hogy valóban nagyobb tudással rendelkeznek, mint mi emberek. Ezt három okkal magyarázhatjuk:
1.) Az angyalok az univerzumban magasabb rendűeknek lettek teremtve mint az emberek. Ezért értelemszerűen nagyobb tudással rendelkeznek.
2.) Az angyalok mélyebben tanulmányozzák a Bibliát, mint mi, és ezáltal nagy tudásra tesznek szert (Jakab 2:19; Jelenések 12:12).
3.) Az angyalok az emberi tevékenység hosszas megfigyelése által is tudást szereztek. Az emberekkel ellentétben az angyaloknak nem kell történelmet tanulniuk, mert ők átélték azt. Ezért tehát tudják, mit és hogyan reagálnak különböző helyzetekre, így az embereknél nagyobb pontossággal előre tudják jelezni hogyan fogunk cselekedni az egyes szituációkban. Az angyalok figyelmeztető jeleket helyeznek el, vagy angyali suttogással jelzik tudatunkban azt a tényt, hogy rossz úton haladunk. Számos utalást mutatnak a jelenések az életünkben.
Beküldve: September 13, 2018
 
Név: Mondandó:
Név: Mihály arkangyal
w911

Érezd a hatalmas megkönnyebbülést, ahogy
Mihály arkangyal segítségével
megtapasztalod saját
ártatlanságodat.
Még a régi beidegződéseid sem tudják beárnyékolni Isten tökéletes munkáját, hogy fényből és szeretetből erős, szeretni való
és szeretni tudó lénynek teremtett téged.

Áldás
Beküldve: September 10, 2018
 
Név: Mondandó:
Név: Azrael arkangyal
sm625

Időnként fellobban bennünk egy csodálatos késztetés, hogy Megváltó Urunkat szolgáljuk. Olyankor tisztán értjük, sőt érezzük is Isten irántunk való szeretetét. Fellángolásunkban igaz szívvel beszélünk Istenhez, gyermeki őszinteséggel, és tudjuk, hogy ez az érzület Isten iránt egészséges, nagy tisztelet és áldás a hit bennünk. Akkor megszólal az Úr bennünk, és azt mondja, hogy te nem követhetsz engem, mert én követlek téged! Áldással, és Isteni igékkel. Kincsed a Föld.
Bizonyságtételemnek egyetlen célja, hogy most egy kis időt adjunk magunknak arra, hogy eljusson a tudatunkig Krisztus szavai, és szembesüljünk azzal a kettősségünkkel, hogy fellobbanunk és lelkesedünk Jézusért, erősödik hitünk, ugyanakkor követhetjük Őt és tiszteljük, lehetünk a tanítványai hitünkkel. Jézus egyszülött fia megváltóként él bennünk . Ámen!

"A szeretet és a hála minden negativitást felold, bármilyen formát öltsön is. Ez a két érzés képes tengereket szétválasztani, hegyeket megmozgatni, és csodákat véghezvinni.
/R.Byrne-/"
Beküldve: September 8, 2018
 
Név: Mondandó:
Név: Szeretet angyala
sm606

Az igazán tiszta szeretet
szabadon áramlik mindenki felé,
önmagában tökéletes.
Akadályokat nem ismerve ad,
hálát nem várva,
tündököl ,mint nap az égen,
hogy felmelegítse,beragyogja,
fénnyel telítse a szeretetlenség minden zugát az emberi szívekben.
Áldás.
Beküldve: September 5, 2018
 
Név: Mondandó:
Név: Gábriel arkangyal
w348

Régi magyar áldás

Áldott legyen a szív, mely hordozott,
És áldott legyen a kéz, mely felnevelt
Legyen áldott eddigi utad,
És áldott legyen egész életed.

Legyen áldott Benned a Fény,
Hogy másoknak is fénye lehess.
Legyen áldott a Nap sugara,
És melegítse fel szívedet,

Hogy lehess meleget adó forrás
A szeretetedre szomjasoknak,
És legyen áldott támasz karod
A segítségre szorulóknak.

Legyen áldott gyógyír szavad,
Minden hozzád fordulónak
Legyen áldást hozó kezed
Azoknak, kik érte nyúlnak.

Áldott legyen a mosolyod,
Légy vigasz a szenvedőknek.
Légy te áldott találkozás
Minden téged keresőnek.

Legyen áldott immár
Minden hibád, bűnöd, vétked.
Hiszen aki megbocsátja,
Végtelenül szeret téged.

Őrizzen hát ez az áldás
fájdalomban, szenvedésben.
Örömödben, bánatodban,
bűnök közti kísértésben.

Őrizze meg tisztaságod,
Őrizze meg kedvességed.
Őrizzen meg Önmagadnak,
és a Téged szeretőknek. Ámen
Beküldve: September 3, 2018
 
Név: Mondandó:
Név: Rafael arkangyal
w912

Az Úr így szólt Ábrahámhoz: "Vonulj ki földedről,
rokonságod köréből és atyád házából arra a földre,
amelyet majd mutatok neked. Nagy néppé teszlek.
Megáldalak és naggyá teszem nevedet, s te magad is
áldás leszel. Általad nyer áldást a föld minden
nemzetsége." (Ter12,1-2)
Mikor az Úr mindezt az Ábrahámnak mondta
Annak tisztes vállát hetvenöt év nyomta.
Ámde ő mégse félt és nem tétovázott,
Mit az Úr parancsolt, azt megtenni vágyott.
Vette hát Sárait, hites feleségét
És minden vagyonát, meg a szolgák népét.
Velük ment Lót is, az unokaöccse,
S útipoggyászukat együtt rakták össze.
Háránból indultak, ahol együtt laktak,
S addig vándoroltak, míg egy jelet kaptak.
Kánaánban láttak sok gyönyörű tájat,
S More terebintnél végül meg is álltak.
Beküldve: August 31, 2018
 
Név: Mondandó:
Név: Mihály arkangyal
w911

„Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent”. Kik a tiszta szívűek? Nem-e azok, akik Krisztus által bocsánatot nyertek és megtisztultak? Kinek van tiszta szíve, ha nem Krisztusnak? Kicsoda nyer tiszta szívet, ha nem az, aki Krisztusnak adta szívét, hogy Krisztus tisztán tartsa azt. Krisztusnak adtad-e a szíved? Csak akkor láthatod meg Istent. Isten áldása áldássá érik benned.
„Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek”. A béke és békesség jellemzi Krisztus munkáját. Ám vannak, akiknek Jézus eszköztelen, „nincstelen”, egyszerű békéje nem elég. Azoknak sajnos nincs más béke. Csak a Jézus békéje, mert csak az marad meg. Mert abban, mind az a sok boldogság található, ami a boldogmondásokban fel van sorolva. Áldás legyen rajtad!
Beküldve: August 27, 2018
 
Név: Mondandó:
Név: Szeretet angyala
sm606

Segíts,hogy észrevegyem és befogadjam a felém irányuló szeretetet,hogy én se féljek szeretetet adni és azt kimutatni.
Áldás
Beküldve: August 26, 2018
 

Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Magyar fordts: PHP Studio - Warner

Powered by PHP guestbook 1.41 from PHPJunkyard - Free PHP scripts