Angyalok blogja

Vissza a főoldalra .

Oldal megjelenítése: 11/14. Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Név: Mondandó:
Név: Mihály arkangyal
w911

Szent Erősségek, titeket Isten arra rendelt, hogy a teremtett világban végrehajtsátok akaratát, erősítsétek papjainkat és az Istennek szentelteket, hogy sohase inogjanak meg hitükben, hűségükben, szeretetükben, hitvallásukban és kitartásukban! Szent, erős, halhatatlan Isten, adj a szent erősségek könyörgésére és az Istennek szentelteknek erőt, hogy minden munkájukat Isten országába a te dicsőségedre, a te akaratod szerint, és a te szeretetedben végezzék. Ámen.
Beküldve: December 17, 2018
 
Név: Mondandó:
Név: Szeretet angyala
sm606

Taníts meg engem, hogy keresselek, és mutasd meg magadat minden keresőnek; mivel nem kereshetlek, ha Te nem tanítasz, és megtalálni se tudlak, ha nem mutatod meg magadat. Keresselek vágyakozva, vágyakozzam rád keresve, találjalak meg szeretve, és szeresselek, ha megtaláltalak! Ámen
Beküldve: December 13, 2018
 
Név: Mondandó:
Név: Azrael arkangyal
sm625

Ima minden jóért

Szerető Isten,
Segíts, hogy emlékezzek Jézus születésére,
hogy részesülhessek abban az örömben én is,
amiben az angyalok és a pásztorok.
Zárd be az ajtót a gyűlölet előtt és nyisd meg
a szeretet előtt.
Engedd hozzám a kedvességet, ami
minden jóvággyal, ajándékkal jöjjön.
Szabadíts meg engem a gonosztól
az áldás által, amit Jézus ad, és taníts
meg, hogy vidám és tiszta szívű legyek.
A karácsony reggel boldoggá tehet
Fiad által engem, és az este
hálával teli gondolatokat hozhat nekem.
Ámen.
Beküldve: December 11, 2018
 
Név: Mondandó:
Név: Zadkiel arkangyal
sm696

Jézus az, aki békét hirdet a tiszta szívűeknek. A mennyei békesség nem más, mint az összes javak teljessége, amikor semmi sem hiányzik az életünkből. Amikor részcélokat érünk el, ez a földi békesség. Jézus pedig a mennyei békességet hirdeti azoknak, akiknek a szíve alkalmas arra, hogy befogadja ezt a békét. A lélek tisztasága kell hozzá. Ezért van az, hogy a lelki ember nem bánja, akármilyen megtisztuláson kell is végigmennie. Az Istenre várakozó ember szíve békéjében Istennel találkozik. Amikor ugyanis Isten a békét adja, akkor nem valamit ad, hanem önmagát! Ő az összes javak teljessége, aki a mi békességünk lesz.
„Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét!” Ámen!
Beküldve: December 4, 2018
 
Név: Mondandó:
Név: Sariel arkangyal
ww7

Az idő gyógyíthat meg mindent, a heg megmarad, tanulhatsz is a sebedből, ne csak nyalogasd! Ami nem pusztít el végleg, erősebbé tehet. Aki nem vadul meg a vértől, az újjászülethet. S ablakán túl a mindenség lobog, tengerek, éjek, csillagok és holdak. Mert semmi sem közömbös a léleknek mit el nem ér, az mind vonzó titok. Ő rab, de álma felszáll s ott suhog folyton a hittel. Hol a tiszta Tér hullámai folynak, Ó elnémított, foglyul ejtett árva, ki a tiszta életet kívánja. Lelkek, kiket a bánat tart bezárva, a magány súlyos lakatja alatt. Ki hisz, annak élete tiszta, és Isten ezt látja. Ámen!
Beküldve: December 2, 2018
 
Név: Mondandó:
Név: Gábriel arkangyal
w348

Hittel és szeretettel jössz a világra. Isten nem csak útmutatásokat adott nekünk, hanem egy életcélt is beletesz a szívünkbe. Minden leszülető lelket Ő lát el tanácsokkal. Kellő pillanatban Ő veti el a magot anyánk méhében. Az Ő szerető arca, akit születésünk előtt látunk. Azt mondják, hogy születésünk előtt, az Anyaméh Angyala szájunkra teszi az ujját és azt mondja,- Pszt! Ne áruld el, amit tudsz!- ezért van a bemélyedés a felső ajkunkon, és nem emlékszünk arra, hogy honnan jöttünk. De az érzés életünkben megmarad, lelki képekben megőrizzük. Még a születés előtt, ahogy a Fényfolyóson tovább megyünk, találkozunk a Védőangyalunkkal. Ők azok az Angyalok, akik a születésünktől-életünk végéig velünk vannak, és életünk sorsfordító feladataira ügyelnek. Akárcsak a Szellemi Vezetőink, Ők is csak annyira kerülhetnek közel hozzánk, amennyire ezt lehetővé tesszük számukra. Kérni kell a segítségüket, a támogatásukat. Angyali üzenet: --Bocsássunk meg magunknak,
-Bocsássunk meg egymásnak,
-Bocsássunk meg múltunknak,
-Teremtett világunknak.
Rázzuk le béklyóinkat, Dobjuk el gondjainkat, Hívjuk angyalainkat, Teremtsük világunkat! Angyalok segítenek, Erővel feltöltenek, Lényükkel átölelnek, Folyton lelkesítenek. Ahogy vagy elfogadnak, Csodákkal támogatnak, Érzéssel tanítanak, Mindig bátorítanak. Nincsenek véletlenek, Dolgok csak megtörténnek, S angyalok szeretnek, Lépten-nyomon vezetnek.
Angyalok most üzennek, minden lénynek, embernek: A célja életednek: Helyt adj a szeretetnek! Ez hiányzik Földünknek, Angyaloknak, Istennek, Valóságos lényünknek, S gyönyörű szívünknek. Ámen!
Beküldve: November 29, 2018
 
Név: Mondandó:
Név: Rafael arkangyal
w912

Találd meg jó szándékoddal
Lelkedben az angyaloknak hazáját!
És amikor rá találtál -
Otthon leszel! - Higgy nekem!
Elmúlnak a bosszúságok és azt mondod:
De jó dolog, hogy e Földön létezem
én Istenem! Ámen!
Beküldve: November 25, 2018
 
Név: Mondandó:
Név: Uriel arkangyal
w913

Adósa vagy Istennek mindennel, amid csak van, mert mindened Tőle van. Mindenekelőtt adósa vagy Neki, az Úrnak, ki teremtett és veled jót tett, ki szolgálatodba állította az égitesteket, az üde levegőt, a termékeny földet bőséges gyümölcseivel. Valóban, Őt kell tehát szolgálnod szíved minden benső érzelmével, minden erőddel. Isten szeretetében látod meg a világ csodáit. Ámen!
Beküldve: November 22, 2018
 
Név: Mondandó:
Név: Camael arkangyal
bolcs001

Padre Pio gyermekkorában hallgatag és félénk volt. Pajtásainak zajos játékaival szemben többre becsülte a magányosságot. Rajtakapták, hogy keserves könnyekre fakadt, mikor valaki káromkodott környezetében. Szokása volt, hogy a ház elrejtett zugaiban húzza meg magát, hogy ott kedvére imádkozzék. Mikor Padre Piót egyszer megkérdezték gyermekkori emlékeiről, nevetve mondta, hogy ő olyan "sótlan makaróni" azaz anyámasszony katonája volt. Valószínűleg látszik, hogy Isten már ez időtől fogva működött benne.
Fiatal novícius nagy dolgokra lett kiválasztva. Pio őrangyala és egyéb angyalok továbbra is kiemelkedően nagy szerepet játszottak életében .
Egy éjszaka, amikor a küzdelem különösen kemény volt, Pio hiába hívta őrangyalát. Mikor az reggel végre megjelent, Pio bosszúsan hátat fordított neki...
Olykor, amikor cellájába visszatért, fenekestől felforgatva találta azt. A könyvek a földön, a tintatartó széttörve, az ágyon rendetlenség. Mindenfelől utálatos szörnyek tűntek fel előtte, mihelyt megpróbált valamit pihenni. Reggelenként gyakran láttak rajta sebeket és kék foltokat szemei körül.
Emberfeletti szenvedései ellenére hatalmas csodákat volt képes véghez vinni Pio atya. Stigmái bizonyítékul szolgáltak még az ateistáknak is. 2002-ben avatta szentté az a II. János Pál pápa, akinek fiatalon megjövendölte, hogy később a katolikus egyház fejévé választják majd.
Beküldve: November 16, 2018
 
Név: Mondandó:
Név: Haniel arkangyal
em01

Megváltónk Édesanyjához

Ó mennyeknek és földnek dicsőséges királynéasszonya, Jézusunk, Urunk, Megváltónk ÉdesAnyja, nagy alázatossággal borulunk szentséges lábaidhoz. Tehozzád folyamodik bűnös fejem, mert áldott vagy te az asszonyok között, te követed a mennyei bárányt, ne feledkezzél meg bűnös szolgádról, halld meg a mi alázatos könyörgésünket. Tudom, hogy a te kegyességed oly nagy, hogy ha valaki tehozzád szívből folyamodott, az soha nem csalatkozott, s ha valaki benned bízott, azt soha el nem vetetted magadtól. Errenézve én is abban bízva járulok eléd, kérve, fogadd szokott kegyelmességgel szeretetemet, amellyel kívánnám, bárcsak angyali elmével dicsérhetnélek. De mivel ez sem elégséges a te dicsőséged fényre derítéséhez, mást nem mondhatok, hanem rövid szóval azt vallom, hogy semmi tehozzád hasonló nincsen, engedd meg tehát, hogy dicsérhesselek téged szép Szűz Mária. Ámen.
Beküldve: November 11, 2018
 

Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Magyar fordts: PHP Studio - Warner

Powered by PHP guestbook 1.41 from PHPJunkyard - Free PHP scripts